Overbeharing

Overbeharing kan veel ergernis opleveren of zelfs schaamte veroorzaken. Hormonale schommelingen of erfelijkheid spelen hierin een grote rol. Zowel vrouwen als mannen hebben lichaamsbeharing. Alleen is de beharing soms storend en vervelend. Definitieve ontharing kan dan een oplossing zijn. Definitieve ontharing is de meest gevraagde behandeling wereldwijd.

Geen last meer van een geïrriteerde huid, niet snel nog moeten scheren voordat je naar de sauna gaat…

Het hele gezicht, inclusief neus en oorharen en het hele lichaam kunnen behandeld worden met de Soprano Ice. De beste laser van dit moment. Met 20 jaar ervaring in ontharen kunnen wij je een goed advies en aangepaste behandeling geven waarbij zelfs pijn verleden tijd is!

VERGOEDING MOGELIJK DOOR DE ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR.

Behandelingen in het gezicht kunnen vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar. Wij zijn aangesloten bij de ANBOS met de specialisatie ontharingstechnieken en zijn BIG geregistreerd. Kijk op je polis of je hiervoor in aanmerking kunt komen.

BEHANDELMETHODES tegen overbeharing;